O AKCJI CZYTAM PISZĘ CO GDZIE KIEDY GOŚCIE KONTAKT
 
 
Organizator:
Fundacja Otwarty Kod Kultury
Partner:
Instytut Książki
Ministerstwo Kultury
Współorganizator:
Serenissima
Patroni medialni:
Portal Rynku Wydawniczego
TVP Warszawa
Portal Rynku Wydawniczego
Polskie Radio Euro
AKTIVIST
korba.pl
Dziękujemy za materiały
biurowo-szkolne firmie
Bantex
GOŚCIE AKCJI

Do udziału w Akcji zaproszenie przyjęło szereg znakomitych osób ze świata kultury.

Jerzy Borowczyk –  (ur. 1968) adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, związany też z redakcją „Czasu Kultury”. Publikował w tym periodyku oraz w czasopismach „Ruch Literacki”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Polonistyka”, „Fronda”, „Rzeczpospolita” (dodatek
o książkach), „Arkusz”, „Arcana”. Autor biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym  oraz
w słowniku polskich zesłańców w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku (pod red. W. Śliwowskiej). Łączy profesję historyka literatury XIX wieku (przede wszystkim z zakresu romantyzmu; jest autorem Rekonstrukcji procesu filomatów i filaretów 1823-1824, Poznań 2003) z pracą krytycznoliteracką i pasją do lektur filozoficznych oraz kryminałów. W listopadzie tego roku ukaże się książka złożona z wywiadów z pisarzami, które przeprowadził w tandemie z Michałem Larkiem. Od pewnego czasu obaj poświęcają wiele uwagi zjawisku pod nazwą „kryminał”. Zależy im na nowym przebadaniu tekstów i kategorii dobrze już zakorzenionych w tego typu literaturze
– od Hammetta i Chandlera po Joe Alexa; od czarnego kryminału do horroru. Nie stronią także
od nowszych nazwisk – m.in. Marka Krajewskiego i Jakuba Theorina. Interesuje ich również rzeczywiste podłoże historii kryminalnych – stąd rozmowy z detektywami policyjnymi,
medykami sądowymi, kryminologami (już gotowe bądź planowane).


Dariusz Bugalski – (ur. 1961) filmolog, poeta, polski dziennikarz oraz prezenter radiowo-telewizyjny, dziennikarz radiowej Trójki. Jest również pisarzem i poetą. Publikował w „Twórczości”, „Frazie”, „Czasie Kultury”. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego, powołanego w Łodzi w 1990 r. Zajmował się również krytyką sztuki („Format”, „Exit”, „Pokaz”, „Fraza”). Jest członkiem Fundacji CTN. Ostatnio wydał 83 piosenki, które pomogą ci dociągnąć do czterdziestki (2006).


Wojciech Józef Burszta – (ur. 1957) syn etnografa Józefa Burszty, polski antropolog z  tytułem naukowym profesora dr. hab. Do 2003 roku wykładał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz kierownikiem Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN. Redaktor naukowy półrocznika „Sprawy Narodowościowe”. Do obszarów jego badań naukowych należą m.in.: teoria kultury, filozofia kultury, antropologia współczesności. Uczestniczy w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych oraz otrzymuje stypendium Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Jest także autorem podręcznika Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje (1998). W 2007 r. opublikował wraz z Mariuszem Czubajem Krwawą setkę – przewodnik po 100 najważniejszych powieściach kryminalnych wszech czasów. Ostatnio wydał Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia (PIW Warszawa 2008).


Maria Cyranowicz – (ur. 1974) poetka i krytyk literacki, laureatka Nagrody dla Młodych Krytyków im. Ludwika Frydego (1999). Była redaktorem literackim nieistniejącego już dwumiesięcznika „Meble”, obecnie jest redaktorem czasopisma literackiego „Wakat”. Wiersze i artykuły krytyczne publikowała m.in. w „Studium , „Czasie Kultury, „FA-arcie, „Twórczości”, „Ha!arcie”, „Pro Arte” oraz prasie codziennej. Autorka czterech książek poetyckich: neutralizacje, Warszawa 1997, i magii nacja, Kraków 2001, piąty element to fiksja, Warszawa 2004, psychodelicje, Warszawa 2006. Współredaktorka (obok Pawła Kozioła) antologii Gada !zabić?. Pa]n[tologia neolingwizmu.


Bernadetta Darska – (ur. 1978) mieszka w Olsztynie. Krytyk literacki. Redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka doktoratu poświęconego pismom feministycznym i genderowym w Polsce. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Publikacje m.in.: „Dekada Literacka”, „Res Publica Nowa”, „Nowe Książki”, „Twórczość”, „Odra”, „FA–art”, „Zadra”, „Pogranicza”, „Kresy”, „artPapier”, „Newsweek”, a także w tomach zbiorowych. Współredaktorka [razem z prof. G. Borkowską i prof. A. Staniszewskim] książki pt. Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej (2005). Autorka książki Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej (2006).


Darek Foks – (ur. 1966) poeta, prozaik i scenarzysta. Studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, ukończył scenariopisarstwo w PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. Pracował w redakcji „Literatury na Świecie”, był redaktorem prowadzącym i zastępcą redaktora naczelnego magazynów „Aktivist” i „Exklusiv”, a obecnie pracuje w redakcji „Twórczości”, gdzie prowadzi dział prozy. Laureat m.in. głównej nagrody w konkursie poetyckim „bruLionu”, Nagrody im. Natalii Gall i Nagrody TVP Kultura za książkę Co robi łączniczka, którą zrobił wspólnie ze Zbigniewem Liberą i którą nominowano także do Nagrody Literackiej Gdynia (książka ukazała się również po francusku w przekładzie Erika Veaux i po niemiecku w przekładzie Olafa Kühla). Jego teksty tłumaczono na kilkanaście języków i publikowano m.in. w Czechach, Holandii, Serbii, Słowacji, Słowenii, USA, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.


Krzysztof Głuch – (ur. 1978) z Lublina, dziennikarz literacki oddany fantastyce.
Współpracuje z „Czasem Fantastyki” (wypytywanie literatów, rozważanie ich płodów) i „Frondą” (święcenie popkultury). Redaktor (eksnaczelny) „Innych Planet” – jednego z ostatnich papierowych zinów. Scenarzysta komiksów.


Beata Gula – (ur. 1964) kierowniczka działu literackiego Staromiejskiego Domu Kultury, animator kultury. Już prawie 20 lat zajmuje się upowszechnianiem sztuki w przestrzeni miejskiej (m.in. poprzez akcje). Koordynuje warsztaty literackie przy SDK-u, wraz z Tomkiem Świtalskim od ośmiu lat organizuje Noce Poetów oraz od czterech lat Festiwal Literacki Manifestacje Poetyckie. Prowadzi serię wydawniczą Biblioteka Nocy Poetów i Wakat Kwadrat. Redaktor czasopisma literackiego „Wakat”.


Michał Kasprzak – (ur. 1981) krytyk literacki, były poeta. Wydał tomik wierszy bo on to zgubi (SDK, Warszawa 2003). Podpisany pod Manifestem Neolingwistycznym. Publikował m.in. w „Studium”, „Ha!arcie”, „Lampie”, „Toposie”. Redaktor warszawskiego pisma „Wakat”.


Konrad C. Kęder – (ur. 1965) redaktor naczelny kwartalnika literackiego „FA-art” oraz wortalu poświęconego czasopismom kulturalnym „Witryna Czasopism.pl”. Stworzył dwumiesięcznik kulturalny „Opcje”, którego był redaktorem naczelnym do 2001 roku. W swojej twórczości posługuje się wieloma pseudonimami i nie stroni od eksperymentowania na różnych gatunkach literackich. Jest zarówno autorem książeczek parapoetyckich, wśród których ważne miejsce zajmują Sekwencje (1994), jak też powieści – Antologii twórczości postnatalnej (1996). Ostatnio wydał tom Najnowszy model (2004).


Paweł Kozioł – (ur. 1979) poeta i krytyk literacki, związany z warszawskim Staromiejskim Domem Kultury. Redaktor kwartalnika literackiego „Wakat”. Wydał tomiki poezji: Czarne kwiaty dla wszystkich (SDK, 2003) i Wpław  (SDK, 2005), Uwaga, nie ma takiej fali (SDK, 2008). Współredaktor antologii Gada !zabić?. Pa]n[tologia neolingwizmu.


Agnieszka Kozłowska – (ur. 1974) absolwentka warszawskiej polonistyki i Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów przy PAN. Od 2004 r. związana z Fundacją Otwarty Kod Kultury; wydaje i redaguje dwutygodnik „Witryna”, miesięcznik „Witryna” w wersji angielskiej, redaguje serwis Katalog Czasopism.pl, prowadzi program wolontariacki. Animatorka życia kulturalnego i koordynatorka związanych z nim projektów. Interesuje się filmem, a zwłaszcza autorskim filmem animowanym. Obecnie pracuje nad projektem „Animatograf”.


Ewa Kraskowska – prof. UAM dr hab., literaturoznawczyni, sporadycznie tłumaczka współczesnej prozy brytyjskiej (m.in. powieści Petera Ackroyda i Malcolma Bradbury'ego), kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu oraz Pracowni Krytyki Feministycznej
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych artykułów z zakresu teorii literatury, krytyki genderowej, historii literatury, translatologii, komparatystyki. Opublikowała książki:Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność a literatura (Ossolineum 1989),Zofia Nałkowska (Poznań 1999), Piórem niewieścim. Z zagadnień prozy kobiecej
dwudziestolecia międzywojennego
(Poznań 1999, 2003), Siostry Brontë (Kraków 2006), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (Poznań 2007). Sezonowo popada w nałóg czytania powieści kryminalnych, potem idzie na odwyk (i da capo). Kociara, psiara i narciarka.
Życiowa dewiza: „Life makes you a feminist”.


Michał Larek – (ur. 1978) adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej (UAM), krytyk literacki, literaturoznawca, redaktor „Czasu Kultury”; doktoryzował się w Instytucie Filologii Polskiej UAM na podstawie pracy „Problem referencji w polskiej poezji lingwistycznej”; publikował m. in. w „Tekstach Drugich”, „Kresach”, „Studium”, „Tekstualiach”, „Teatrze”. Zajmuje się literaturą (przede wszystkim poezją) XX wieku, teorią literatury, nowymi mediami.


Konrad T. Lewandowski – (ur. 1966) chemik po Politechnice Warszawskiej, doktor filozofii. Fantasta, laureat Zajdla, publicysta i metafizyk. AD 2008 wydał napisaną ludzkim językiem poważną pracę filozoficzną Pochwała herezji, pisze kryminały o XX-leciu międzywojennym, Poznaniu i Warszawie. W „Czasie Fantastyki” publikuje bezlitosne recenzje książek naukowych. Autor paru powieści fantasy i środowiskowej prowokacji Bo kombinerki były brutalne oraz zbioru opowiadań
o redaktorze Tomaszewskim Noteka 2015. Pracuje nad powieścią Bursztynowe Królestwo.


Tomasz Niewiadomski – (ur. 1971) grafik, twórca komiksów. Studiował na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, wydział grafiki (1997 – dyplom z wyróżnieniem). Stworzył Ratmana
i Nerwolwera. Współpracuje z „Nową Fantastyką” (debiut Ratmana 1994), „Czasem Fantastyki”, drukował w „Newsweeku”, „Polsce”,  „Życiu”. Albumy: Ratman. O obrotach dział niebieskich (Kultura Gniewu, 2003), Ratman. Marsjanie z globalnej wioski (Nowy Świat, 2004), Nerwolwer.
Wypił o jedną lufę za dużo
(Zin Zin Press, 2004).


Robert Ostaszewski – (ur. 1972) redaktor Portalu Kryminalnego, „FA-artu” i „Dekady Literackiej”. Krytyk, felietonista, prozaik. Wydał zbiór felietonów Odwieczna, acz nieoficjalna (2002), prozę Troję pomścimy (2002) oraz zbiór opowiadań Dola idola i inne bajki z raju konsumenta (2005).
W 2008 r. wydawnictwo „Portret” wydaje jego książkę Etapy. Rozmowy z pisarzami (i nie tylko).
Mieszka w Krakowie.


Maciej Parowski – (ur. 1946)  pisarz, felietonista, scenarzysta komiksów, krytyk literacki i filmowy. Absolwent Politechniki Warszawskiej debiutował felietonami (1968) w uczelnianym „Tygodniku Studenckim „Politechnik”, był potem kierownikiem działu kultury, sekretarzem redakcji, a w 1981 roku elekcyjnym naczelnym pisma. Publikował w „Życiu Warszawy”, „Na przełaj”, „Ekranie”, „Kinie”, „Polityce” „Kulturze”, „Literaturze”. W latach 1977–1981 na etacie w dziale kultury tygodnika „Razem”. Od 1982 roku kierownik działu literatury polskiej w „Fantastyce” (od 1990 „Nowej Fantastyce”), w latach 1992-2003 również naczelny pisma. Obecnie wicenaczelny „NF”, prowadzi też krytyczny kwartalnik „Czas Fantastyki”.

Debiutował prozą (1969) w „Życiu Warszawy” i opowiadaniem science fiction Bunt robotów w tygodniku „Na przełaj”. Książki: Bez dubingu (1978, felietony), Twarzą ku ziemi (1981, powieść SF), Sposób na kobiety (1985, opowiadania SF), Czas fantastyki (1990, krytyka). Współautor scenariuszy komiksów rysowanych przez Bogusława Polcha: Funky Koval (z Jackiem Rodkiem) i Wiedźmin (z Andrzejem Sapkowskim). Wyróżnienia: w konkursie (1973) „Młodego Technika” za opowiadanie Poczucie pełni i w konkursie Złocisty Jantar (1974) za esej o fotografii. Skarcony za zasługi dla polskiej science fiction i niezależność myślenia antynagrodą Złoty Meteor (1999) Śląskiego Klubu Fantastyki.  Doktorat humoris causa w Łodzi za zasługi dla polskiego komiksu (2006) oraz srebrny medal Gloria Artis z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michała Kazimierza Ujazdowskiego (2007) na ćwierćwiecze „F” i „NF”.


Piotr Sommer – autor kilkunastu książek własnych (wiersze, szkice literackie) i kilkunastu przekładowo-poetyckich. Tłumaczył poetów amerykańskich, angielskich i irlandzkich, m.in. Johna
Ashbery'ego, Johna Berrymana, Johna Cage'a, D. J. Enrighta, Seamusa Heaneya, Kennetha Kocha, Roberta Lowella, Franka O'Harę, Charlesa Reznikoffa, Jamesa Schuylera. Ostatnio opublikował tom szkiców Po stykach (2005), antologię poetów amerykańskich O krok od nich (2006), książkę poetycką dla dzieci Przed snem (2008) i wybór wierszy Rano na ziemi (2008). Nowy tom jego wierszy Dni i noce ukaże się wiosną 2009 roku nakładem Biura Literackiego we Wrocławiu.
Od piętnastu lat szefuje „Literaturze na Świecie”. Mieszka pod Warszawą.


Krzysztof Uniłowski – (ur. 1967) adiunkt z zakładzie Krytyki Literackiej Uniwersytetu Śląskiego, redaktor czasopisma „FA-art”. Interesuje się innowacyjnymi zjawiskami w prozie polskiej głównie po roku 1956. Opublikował m.in.: Skądinąd. Zapiski krytyczne (1998), Polska proza innowacyjna
w perspektywie postmodernizmu. Gombrowicz – Parnicki – Lem
(1999), Koloniści i koczownicy.
O najnowszej prozie i krytyce literackiej
(2002) oraz opracował wspólnie z Dariuszem Nowackim tom szkiców Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003),
Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu (2006). Mieszka w Giszowcu.


  www.spokojnie.pl