O AKCJI CZYTAM PISZĘ CO GDZIE KIEDY GOŚCIE KONTAKT
 
 
Organizator:
Fundacja Otwarty Kod Kultury
Partner:
Instytut Książki
Ministerstwo Kultury
Współorganizator:
Serenissima
Patroni medialni:
Portal Rynku Wydawniczego
TVP Warszawa
Portal Rynku Wydawniczego
Polskie Radio Euro
AKTIVIST
korba.pl
Dziękujemy za materiały
biurowo-szkolne firmie
Bantex
CZYTAM

W Polsce ukazuje się wiele pism literackich. W pierwszej edycji Akcji Czytam - Piszę zaprezentujemy sześć wybranych redakcji, pochodzących z Katowic, Olsztyna, Poznania
i Warszawy. Mamy nadzieję, że spotkania z nimi pokażą, jak różnorodne i bogate propozycje estetyczne, artystyczne i światopoglądowe za nimi stoją. Poniżej w krótkich notkach przedstawiamy ich profil.

Zachęcamy również do przeglądania zasobów Katalogu Czasopism.pl, w którym prezentujemy pozostałe czasopisma zajmujące się literaturą.

Przede wszystkim jednak polecamy lekturę czasopism kulturalnych.


„FA-art” – kwartalnik literacki wydawany od 1988 r. na Śląsku. Oprócz papierowej wersji czasopisma istnieje także serwis internetowy publikujący felietony i komentarze do bieżących wydarzeń literackich. „FA-art” prezentuje prozę, poezję, szkice literaturoznawcze i krytykę literacką, która jest znakiem rozpoznawczym czasopisma, a także liczne przekłady.
Na jego łamach publikują autorzy średniego i młodszego pokolenia. Redakcję „FA-artu”
tworzą Konrad C. Kęder - redaktor naczelny, Krzysztof Uniłowski i Robert Ostaszewski.

Więcej informacji w Katalogu Czasopism.pl


„WAKAT” – kwartalnik zorientowany literacko, poświęcony głównie twórczości młodych roczników, prezentujący również zjawiska z zakresu innych dziedzin: muzyki, filmu, teatru, sztuk plastycznych
i wizualnych. Redaktorom pisma przyświeca idea interdyscyplinarności i korespondencji sztuk, która nie pozwala na izolacyjne traktowanie poszczególnych języków kulturowych. Dlatego niezwykle ważną rolę w piśmie odgrywa artystyczna szata graficzna autorstwa Marka Sobczyka, nawiązująca do różnych tradycji awangardowych i liberackich. Zasadą pisma jest też jego wewnętrzne (i zewnętrzne) udialogizowanie, przejawiające się na wielu poziomach: począwszy
od prowadzenia debat i polemik, poprzez stosowany układ i następstwo tekstów, będące autorskim projektem redakcji, a skończywszy na przewijających się przez numer i pojawiających na prawach intertekstów cytatach o różnej proweniencji (na ogół z filozofów języka), które
z publikowanymi tekstami dyskutują, dekonstruują je lub otwierają zupełnie nowe bramki znaczeniowe. Na te rejestry zostaje jeszcze nałożony głos artysty-grafika Marka Sobczyka. Zamierzeniem redakcji jest bowiem nade wszystko pobudzenie dyskusji o nowych zjawiskach artystycznych. W skład redakcji wchodzą: Beata Gula, Michał Kasprzak, Paweł Kozioł,
Maria Cyranowicz.

Więcej informacji w Katalogu Czasopism.pl


„Czas Kultury” – poznański dwumiesięcznik społeczno-kulturalny, stawiający sobie za cel krytyczną analizę i wartościującą prezentację nowych zjawisk w świecie współczesnej kultury
na tle przemian społecznych. „Czas Kultury” wydawany jest od 1985 roku. Promuje nowe zjawiska we współczesnej kulturze oraz nowych autorów; daje przegląd najnowszych wydarzeń literackich, recenzje i omówienia najciekawszych powieści, tomików poetyckich, książek eseistycznych, historycznych oraz prac poświęconych naukom humanistycznym. Redakcja wespół
z Wydawnictwem Obserwator prowadzi Bibliotekę „Czasu Kultury”. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Marek Wasilewski.

Więcej informacji w Katalogu Czasopism.pl


„Czas Fantastyki” – krytyczny kwartalnik z ambicjami na poziomie akademickim. Autorzy: młodzi pracownicy nauki, pisarze, krytycy, tłumacze, rysownicy. Fantastykę literacką, filmową, komiksową traktuje „CzF”  jako nośnik wartości estetycznych, naukowych i świadectwo socjologiczne.
W przystępnie napisanych, niemodnie długich szkicach, wywiadach, recenzjach pismo przygląda się popkulturze z wnikliwością i powagą, należną przekazowi odbieranemu przez wszystkich. Redaktorem naczelnym jest Maciej Parowski.

Więcej informacji w Katalogu Czasopism.pl


„Portret” – półrocznik literacki, istnieje od 1995 roku. Od samego początku redakcja przywiązuje ogromną wagę do szaty graficznej. Obecnie „Portret” bywa zaliczany do tzw. pism liberackich, gdzie forma łączy się z treścią. Kolejne numery mają charakter monograficzny i są oddzielnym projektem graficznym. W „Portrecie”  znajdziemy rozbudowany dział krytyki literackiej, a także prozę, szkice, poezję, filozofię, teatr, film i muzykę. Niektóre z numerów zawierają ,,Galerię Środek”, gdzie znaleźć można prace plastyczne. Pismo jest otwarte na debiutantów. Organizuje spotkania autorskie. Co miesiąc pojawia się także wydanie internetowe pisma jako tzw.
„Portret on line”. Portret  to również wydawnictwo książkowe, które publikuje twórczość
autorów krajowych i zagranicznych. Redaktor naczelną jest Bernadetta Darska.

Więcej informacji w Katalogu Czasopism.pl


„Literatura na Świecie” – miesięcznik wydawany od 1971 r., poświęcony literaturze obcej, zamieszczający przekłady (wyłącznie z języka oryginału) autorstwa najwybitniejszych polskich tłumaczy. Zasadniczo prezentacje mają charakter ściśle literacki (poezja, proza beletrystyczna, dramat) lub związany z literaturą piękną (esej, krytyka, pisma teoretycznoliterackie), stopniowo jednak zaznacza się obecność innych działów humanistyki, np. filozofii. Poszczególne zeszyty „Literatury na Świecie” pojawiają się najczęściej jako numery monograficzne, zawierają prezentacje literatur poszczególnych krajów lub kręgów kulturowych, poświęcone są ważnemu zjawisku literackiemu lub tendencji, pokazują twórczość wybitnego autora. Miesięcznik pełni też funkcje czasopisma specjalistycznego poświęconego praktyce i teorii przekładu. W związku z tym zamieszcza szereg recenzji i rozprawek translatologicznych, w tym oceny bieżącej twórczości przekładowej. Redakcja sprawuje pieczę nad prestiżowym konkursem na najlepszy przekład
(dla zawodowców i debiutantów). Od 1994 r. pismo prowadzi Piotr Sommer.

Więcej informacji w Katalogu Czasopism.pl

  www.spokojnie.pl